Search This Blog

Monday, May 07, 2007

Poems by Rocky Abello

Do Adlaw nga si Nanay Gin-Amulitan

Indi mapahimtang ro palibot,
Ku adlaw nga Dominggo
Tag si nanay hay nagakasakit
Hay imaw gali gin-amulitan.

Ginkutkot ra eugta nga sueoksukan
Hasta nag-euad it maabo nga euha;
Ag nahimo ro tawo nga kalansay
Ag nagpabag-o ku itsura it kalibutan.

Nakita ko ro pag-untay ku eugta sa kasakit,
Ag ku pagsaeum sa kadadaeman it dagat;
Bumangon dayon ro hakibot nga tubi,
Ag gindagnasan do kalibutan it mga buhi.

Nabatian ko ro pagpanangison it eangit,
Ag ro pagsinggit it adlaw ku anang kasakit;
Sa kakugmat ku eugta ag tubi,
Nadueaan do kalibutan it kabuhi.

Nadueanan it kanta do hangin,
Ag namaehan it euha do mga kaeaworan,
Ag nagangitngit do kaeangitan,
Sa owa it katapusang kalisdanan.

Pero, suno sa gintaeana, ku Makaakong Tagtuga,
Kita hay suldado, bantay ku atong ina,
Sa mga tawong sobra sa pagka-amulitan,
Ku kalibutan nga ina naton tanan.

Basaha baea...
Nakasueat sa atong mga paead,
Do bueawanon nga responsibilidad,
Nga maagom ni nanay,
Ginahandum nga kahilway.

Tan-awa...
Nakamarka sa atong itsura
Ro kaangay it tanan nga gintuga,
Nga kita igmanghod it eugta,
Ag ro kabuhi naton hay isaea.