Search This Blog

Tuesday, August 26, 2008

Magpapatay-patay Ka!

ni
Melchor F. Cichon

Magpapatay-patay ka!
Sa tanan nga oras!
Indi ka gid magkutib-kutib
O maghambal
Batok sa utoridad.
Indi gid!
Ipatuslok sa tagipusuon mo
Ang mga buyayaw
Kag mga pagbutang-butang
Sa tanan nga oras!
Indi magtulok kon diin makadto
Ang hangin, ang maitum nga gal-um
O batyagon ang ilang pag-agi.
Indi gid!
Kag indi gid magreport
Sang ano mang kurapsiyon
O pagpalapaw sang presyo
Sa kay kon sin-o.
Sa imo gid lang. Ikaw gid lang!
Kag tandaan gid—indi gid magpamangkot
Kon ngaa magpapatay-patay ka.
Indi gid!

Ha? Ano?

Ini bala ang panghunahuna ni Oblation?
Ang espiritu ni Rizal, ni Bonifacio?
Ni Ninoy Aquino kag ni Lean Alejandro?

Magpapatay-patay ka
Sa tanan nga oras!

Pero ano ang isabat ko
Sa kaapu-apohan ko
Kon pamangkuton nila ako:

Indi bala buhi ka sadto, Lolo?