Search This Blog

Sunday, March 23, 2008

Poem by Philippe Mijares

Amored is a pen name of Philippe Mijares. He is an Aklanon. He has a blogspot http://amored13.blogspot.com where his poems are being posted. This is the first time that his works will be read in this site.
Except for the first poem, the rest are unedited. --Melcichon


Bolador

Gaeupad
nagaeupad-eupad ro ing paino-ino
samtang nagahueat ro eangit-
imo nga eangit
nga permi mo ginapasyaran;
ag baeay,
ginatueogan
bangud owa ka abi
kundi
ro daean nga maeamig
nga gintun-an mo eon nga mahaeon.

Tao eani
pero ham-at ngisi man kimo
ro mga bituon sa palibot...

Ag owa ka man gatangis.
Di ba indi eon?
Bisan owa eon ing mga ginikanan.
Bangud ginahibaygan ka man abi nanda
ag ginapil-an ing baeay
dungis ka abi,
owat paligos
nagalinimos
peste!
sa andang pamantawon

Pero hasayran mo
nga indi nanda maabot ing eangit
ag ikaw
nga gapaeupad-eupad sa andang aeagyan.


A Bell Tolls for Angelus

A bell tolls for Angelus
when the clock strikes six in the evening-
everybody stop to pray.
But Angelus will never be heard
in the silenced countryside,
under the blanket of deafening reports

Ulan

Elehiya
ang inuusal ng bumubuhos na ulan
para sa mga puntod
ng nilimot na ng hinagap.
Subalit,
unti-unti nitong binubura ang bakas ng nagdaan
tinatangay ng mga mumunitng along
tutungo sa pagsibol ng mga bulaklak.


Sanda nga Naghibayag

Sanda!
Sanda nga nag-ubra it daean
tulay ag bilding,
palasyo sa mga hari-
pero nagatinir sa payag-payag;
nagaginhawa it kabuhi sa kadueoman
it nga mina.
Sanda nga ginhigtan ro anda nga oras
sa mga pabrika
para mabuhi-
pero owat kahilwayan;
nagapaligos it hueas
pero owa gareklamano.
Sanda nga nagapatindog it matayog nga mga skyscrapers
ag nagapila sa idaeom-
ro kapitalista
bugaeon nga nagataas it dahi
sa atubang it anang kongkreto nga korona.
Sanda nga naga-ubra it manggad
pero owa it paga-akuon biskan bakud
kundi ro andang sarili.
Nabatian ko ro andang makaieibog nga martsa.
Isaeang kanta,
sagrado
halin sa dughan it anda nga kalisod,
nagasugo
it pagbutlak it adlaw.


Kikiam

Gintadtad it mapinu nga mapino ro pwersa’t pag-ubra sa taeom it kapital
agud mabuytan it hugot ag madali nga maihurma
sugun sa gusto it tag-ana it paubrahan o pabrika
o kung sin-o man ro amo.
Igapaligid sa pag-eouk, sa hadlok ag sa pagloko
agud maging manami gid sa panglasa it mga sueok nga gabakae.
Pagkatapos, pahapa-un it tag-ana sa owat katapusan nga kontraktwalisasyon
ag pagapuston sa owat kasiguruhan.
Igahilera sa iskaparate it atong banwa, igadisplay, baligya
sa preyo nga dumugon it mga buwaya.
Eahaon sa sarili nga mantika samtang gasinadya ro mga kapitalista
sa hueoyapong ginansya
ag nagangirit nga itau sa nagaeaway nga kustomer
kaibahan ro sarsa it matam-is nga mga pamisaea ag mahaeang nga pagkabugaeon.
Posted by amored at 9:10 PM 0 comments

Paghueat ag Pagmahae

Ro paghueat hay pagmahae
sa adlaw nga owa it kasiguruhan
sa oras nga gin-atiguhan nga amiguhon
dahil dapat
para taw-an it kabuhi ro damgo
nga mabuhay eon nga ginahutik-hutik
sa dueonggan it hangin.
Ag pagkatapos hay ro pag-aku
sa pakpak it paea-abuton
euparon
ro maeapad nga eangit it kahidlaw
isaea
sa maeamig nga alima it gabii.

Ro pagmahae hay paghueat
sa ginhawa nga nagpakatawo sa kaugalingon
sa tagipusuon nga nagbulig it pag-eaom
it kabuhi ag kamatayon
dahil dapat
para hueaman it pwersa eoman
sa panibag-o nga pag-eayo
paadto sa nagadabadaba nga eogta.
Ag idto sa naga-umpisa nga pag-iempon it hangin ag kaeayo
hay ro madahan nga pagpamatyag
nagapreparar
sa oras it paghueag it atong kalibutan
sa pag-isaeahon.
Ro paghueat hay pagmahae.
Ro pagmahae hay paghueat.Indi Malipatan ro hangin

Indi malipatan ro hangin
ag ro anang maeamig nga haru
sa nagakatueog pa
nga kalibutan
samtang gasinaut-saut ro kaeayo
it pagbutaw
sa kadueoman it palibot;
ro panihue it mga huyop
sa kasalinsingan
samtang nagapamati ro adlaw
sa masadya nga pagsinaeabatan.
Indi malipatan ro hangin
ag ro anang manabi-abihun nga pagkupkop
sa kadanggahan it adlaw
samtang ginahuyap-huyap
it eugta
ro pageohud
it hueas
ag eawas;
ro sunlog it mga pagtikeod
sa duyan
it kahilwayan
samtang nagapamatyag ro dueonggan
sa ginhawa it kagueangan.
Indi gid malipatan.
Ah! Indi gid malipatan ro hangin
it gakinagisi nga kasangag
sa dughan
it kadueom ag kahayag
sa tunga it mga singgit ag tangis
it kabuhi
pagtuo
nga gintuob it sanglibo ag sambatong
pagsukoe sa pagkatimawa.
Ag ro kanta it tawo!
Nagaeampos sa ap-at nga poste
it kampo
nagatamboe it kadaugan!
nagatamboe it kadaugan!