Search This Blog

Monday, December 17, 2007

Litanya It Puderoso Ag Manggaranon

Litanya It Puderoso Ag Manggaranon
ni Edmund Saldivia

Abo ro nag-usik it dugo sa Luisita,
Pero owa hieakot sa reporma.

Ro puderoso ag manggaranon,
Indi dapat paglangulanguhon.

Owa habawi asta makaron,
Ro manggad ku diktador nga tinipon.

Ro puderoso ag manggaranon,
Indi dapat paglangulanguhon.

Ro gasieinggit sa karsada,
Nagakaeaduea, owa eon kita-a.

Ro puderoso ag manggaranon,
Indi dapat paglangulanguhon.

Owa’t piring ro mata ni Justisya,
Kung ro kaatubang mabahoe ag kilaea.

Ro puderoso ag manggaranon,
Indi dapat paglangulanguhon.

Ro presidenteng nahusgahan,
Hato sa daean ga dayan-dayan.

Ro puderoso ag manggaranon,
Indi dapat paglangulanguhon.

Ro gapadumaea it atong nasyon,
Mas ginapaboran ro mga korporasyon.

Ro puderoso ag manggaranon,
Indi dapat paglangulanguhon.

Gabag-o pa baea ro panan-awon,
O daya man lang gihapon?
Kung owa’t puderoso,
Owa man it manggaranon.


The following poems are Edmund's reflection on the Pilipino psych

Politico

Hato si gob, mabuot, sa tawo maeapit.
Hato si gob, rong konboy gasumpit,
Kilaea ro pobreng parihas kakon,
Ginapangamusta pag-adlaw it eleksyon.

Artista

Si Lito ag si Ramon Junior,
Binoto ko sa pagka-sinador.
Hay sa andang mga pelikula.
Matikas, maisog, sanda ro bida.

Family Planning

‘Ga, abo eon ro atong saeagdon,
Ngani aton eon nga planohon.
Ay, ayaw magpati sa doktor ngato,
Saea sa Dios, singhan ku kura-paroko.

Eskort Serbis

Gakapyot si Inday sa kaibahang turista
Owa gina-atuha ro tsismis tungod kana.
Bukon mat-a sanda ro gasagod,
Sa pobreng pamilya, matuod.
Kahuy-anan pwedi kong tunlon,
Pero gutom kaya kang patumbahon.

Sueat

Sa ginapalangga kong Diego,
Birtdey ni Toto sa dayang Domingo.
Kahueuya man kung indi ko iselibrar,
Hay hasayran ro ama una sa Qatar .
Kung indi ka eagi maka-padaea,
Utangon ko anay sa bombay iya.
Ro imong kasakripisyong asawa,
Sylvia.

Piesta

Patyon koeon man ang baboy nga alaga,
‘Sang dag-on ko man dang ging pataba.
Agud may ieatag, may ipakaon,
Sa mga tawong ga bisita kamon.
Hay raya ro nabugtawang tradisyon,
Halin pa sa kalololohan namon.

TxT ni Mmi Ky Ddi

5 dg-on k eon owa k uli,
Tga buean ing PDea gCNgKri.
BC my KriD k eon una Bea,
Hi owa eon Kmi nimo giN-a2H.
AnDm k kung M2od ang suspetS,
Pu2eon ko gid ro imong P2L.
Ur luv, SmeralD.


*The poet is from Kalibo, Aklan. This is his second batch of Aklanon poems.
I hope that he will write more.