Search This Blog

Monday, December 15, 2008

Hope Sabanpan-Yu's Poems

The following poems were written originally in Cebuano by a young charming Cebuano poet, Hope Sabanpan-Yu. I based my Aklanon translation from her book: Mga Dad-onon sa Biyahe/Things to Take on a Journey. Canada: Sunflower Press, 2003.


Mga Daeahon Sa Pagpanaw
Ni Hope Yu
Gin-Inakeanon ni
Maeara


Dali!
ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Maeara
December 12, 2008

Sa malarosas ngarang kahayag
Daehon kita
Igto sa may baybay

Nga akon, igto maeapit
Sa maisot nga pantalan
Gahagunos ro dagat

Sa bilog nga adlaw
Ginahakos ro baybay
May asin ro hangin

Ag ano kaeab-as,
Sa huna-huna
Nga ginadaea ku rayang gahuyang-huyang nga baroto

Dali! Masakay eon kita.

Makaron eon ro oras nga kita makapangisda
Maeayo pa, pero ro mga bisaea
Hay gaeutaw halin sa kidadawman

Dali!

@@@

Owa't Gabii Makaron
ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Maeara


Ro pagtum-ok it kainit
Ku eawas
King likod
Hay ro kadaeum nga gapahaom
Kang eawas
Sa katre.

Owa't gabii makaron.

@@@

Haead

ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Maeara
December 14, 2008

Tipunon ko tanan ro mga manami nga berde it kalibutan
Halimunon it tigbueoeak
Daho't mansanas nga nagabayle-bayle
Ro matam-is nga berde't pino
Oliba para sa martini
Lato agod kilawon
Hilaw nga mangga agod i-ensalada

Tipunon ko tanan ro mga manami
Humot, bag-ong tubong ugbos
Para kimo

@@@

Rang Pagtikang-tikang sa Kada Agahon
ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Maeara
December 14, 2008

Makaron nga nagtugpa eon ro niyebe sa eugta
Rang pagtikang-tikang sa kada agahon

Nagbutyag it disenyo sa harden
Nga owa ko kunta masayri:

Ro kakahuyan ag mga sangang ginpunihan it yelo
Ro pinong kahayag it pagbuskad

Ag maintok nga pinongpong nga mga bueak

Gakaging rang ilong sa kaeamig
Apang iya sa kakahuyan

Nagduhong rang mga siki
Ro makangawangawa nga letrato

Ku rayang mga tanom sa ibabaw it niyebe
Nagtao’t kainit kakon.

Kadasig.

@@@

Salikaeum
ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Maeara
December 14, 2008

Nahueog ro adlaw pareho ku magueang nga uyas
Dungan sa pagbuead ku bueawanong kolor
Sa pihak ku nagakangitngit
Nga asul
Owa’t gasaut sa hilamon, dahon o bituon
Kalinong eang
Iya sa tunga ku raying higayon
Iya kita
Kalinong eang
Sa nasayran naton ngarang oras
Ag sa oras nga owa pa naton masayri.


@@@

Imaw ra nga gabyahe ako

Ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Maeara
December 15, 2008
Sent Dec. 15, 2008

Imaw ra nga gabyahe ako
Agod magbugtaw sa maeamig nga pagtueo't niyebe
Agod makakita it linaw nga gaduhong sa anang katin-awan
Agod mahawanan ro mga pagduha-duha
Sa idaeom it mga bituon, mahimong eangit
Agod magtinong sa mabahoe nga kaeaparan ag mahueog
Sa madaeum nga handom nga maguwa sa parte ngarang kalibutan
Agod makabaeay it binaeaybay ag madumduman rayang
Obra nga indi maobra't oman
Imaw ra nga mauli ako.
@@@


@@@

Hakos

Ro madueaw nga oras
Nagpanaog sa anang kataason
Nag-inumoe ro eugta
Nag-eambong it mga eumot ro bato

Binira kita ag ginhakos
Hasta mabatyagan ko
Ro pagpanghayhay nga owa’t katapusan.

@@@

Naghigugma Ako't Oman
ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Maeara
December 17, 2008

Naghigugma ako't oman
Sa pagduot sa imong dagang*

Sa pihak kang hawak
Gasaut ra kakon

Owa maghalin sa panumduman
Kundi sa pag-usisa

Ring ueo hay puno it adlaw
Eon man, permi ag permi

Nabatyagan ko ring kaugot
Pero bukon eo't ako ring kaakig

Kundi isaea sa mga sawa nga gabais
Sa kataeagman it rason.

*There is no Aklanon native term for pen. It has pluma but this is Spanish in origin. Since there is this Cebuano term for the pen, I used it.

@@@

Tarheta
ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Maeara
December 18, 2008

Ginisi ko dayon ro sobre
Ag nagkaeahueog

Ro
mga
gabarlak
ag
mga maintok
nga kasingkasing

sa kobrekama

namueak it pueang rosas
ro puting saeog

Makara kon ako magsilibrar
ku akong kaakig--
ro pagtuktok ku imong binaeaybay
sa mga pahayag
nga eabaw pa sa matuod:

mga pueang rosas ikaw
pasinsya ako sa
nagbasoe nga paila*
ginahigugma ko ayaw
kasingkasing maakig

* I cannot at the moment get the exact meaning of this term, so I used its original word.

@@@

Paagto sa Katueogon
ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Maeara
December 18, 2008

Matueog eon ako
Ay una eon ro buean
Agod magbantay katon
Mas mahimuok pa ro atong tueog
Ku sa mga nagakatueog eon
Owa't eabot sa mga kuyapnit
Nga naga-eupad-eupad sa mga oras ngara
O sa mga tuko
Nga indi maghipos
Pareho ku suksok

Eantip gid
Ro gabii ngara
Ag buko't aeang-aeang
Eantip gid sa paghueag-hueag
It bukaw

@@@

Pinanitan
Ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 18, 2008

Pinanitan mo ro kahil
Pareho ku una natong paghambaeanay
Igto sa airport
Kun siin mo ginaobrahan ro kada tinum-ok nga bisaea
Ro matam-is nga kahumot
Nga nagpaeupok ku pilang kalibutan
Hanungod katong daywa.

Bisaea sa imong baba
ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon

Gusto kong mahimong bisaea sa imong baba
Bisaea nga gusto mo gid iambit

Gusto kong maeutaw
Masaka ag manaog sa hangin

Magpakli sa mga pinanig king libro
Gusto ko magsueod sa inang pagginhawa

Kon ro mga bisaea
Hay mas eabaw pa sa ginahandum mo

Ibubo mo ako sa mga pinanig ngaron
Paeutawa ako hasta maeumutan ro tinta

Hayyyyy! Ring pagsueat
Ro malig-on nga impresyon

Ro malibunog mong agi
Ro maeumo nga pagsaka.

@@@

Tigtaeagas
ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 18, 2008

Nahueog kita
Pareho ku mga dahon sa tigtaeagas

Sa idaeum it kakahuyan
Nageapta sa ibabaw it eayang hilamon

Nagahubeas nga nagaatubang
Sa naduyog nga adlaw

Ro mga matang nagatueok sa kaeangitan
Nagatan-aw kon may sinyales it pagkadueom

Nagahueat sa anang pag-angkon
Ku rayang tigtaeagas

Ag ro atong pagkahueog
Halin sa kahayag.

@@@

Taean-awon
ni Hope Sabanpan-Yu
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Decemeber 19, 2008
Gatan-aw ako ku mga pinuno't maribuhok
Nga ginapabuga-tan ku niyebe
Kon mabali gid man ra sanga
Tunlon ron ku kaeamigon
Sa anang pagkahueog.

Gatan-a ako sa hinayhinay nga pagtindog
Ag mga baeay-baeay nga yelo
Mga marka sa anang pagduaw
Maapeod nga kaeamig
Mga tueok nga puti
Niyebe
Ag mga matig-ang yuhum
Sa mainit nga mga panamgo.