Search This Blog

Saturday, June 11, 2011

Ro mga Ginhalinan

Ro Ginhalinan it Kalibutan
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
June 9, 2011

Kato anay hay may eangit ag dagat eang. Ro diyos it eangit hay si Kaptan. Ro diyos it dagat hay si Magwayen. May unga si Kaptan. Ra eangan hay si Lihangin. May unga man si Magwayen nga si Lidagat. Ginpakasae nanda ro andang mga unga. Nag-unga ro mag-asawa’t ap-at nga mga eaki. Ro andang mga pangaean hay si Likalibutan, Ladlaw, Libulan ag si Lisuga.

Pagbahoe ku mga unga hay ginhandum ni Likabutan nga mangin hari it kalibutan. Nakumbinsi nana si Ladlaw ag si Libutan nga saeakayon ro kaeangitan.

Gangitngit si Kaptan sa kaakig pagkasyod nana ro gin-obra ku tatlo. Binuhian nana ro mga daeogdog ag gin-eampos ra sa magmaeanghod. Nagbilog nga paris it bola sanday Libutan ag nag-eapnaag sa kaeangitan.

Umabot si Lisuga ag gin-usoy ra mga igmanghod. Nag-agtu imaw sa eangit. Akig pa gihapon si Kaptan busa pati si Lisuga hay nabunaean man nana it daeogdog. Nagtunga ro eawas ni Lisuga ag umagpak sa ibabaw it mga nagkaeatuktok nga easwas ni Likalibutan.

Nagtaliwan ro mga dinag-on pati ro kaakig ni Kaptan. Busa binanhaw nana it uman ro ana nga ginpangbakoe. Si Ladlaw hay inobrang Adlaw ag si Libulan hay nahimong Buean. Si Likalibutan hay tinubuan it mga hilamon ag nahimo nga kalibutan. Si Libulan ro ginhalinan ku primero nga baye ag eaki nga gintawag nga si Lalak ag si Babay.

Source: Source: http://kapitbisig.com/philippines/tagalog-version-of-legends-mga-alamat-ang-alamat-ng-daigdig.213. Retrieved: June 8, 2011


*************

Ro Ginhalinan it Adlaw ag Gabii
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
June 7, 2011

Kato anay, permi eang nga mahayag ag owa’t ka dueom ro kalibutan bangud si Adlaw ag si Buean hay malipayon sa andang pagpangabuhi. Dagaya ro andang mga unga. Ro andang mga unga hay mga bituon ag nagaeapnaag ra sa kaeangitan. Amo ra nga mahayag ro kaeangitan.

Sangka adlaw, nag-away ro mag-asawa hasta umabot ro tiyempo nga nagbueag sanda. Ginpapili ro mga unga kon kanyo sanda mamunot. Bangod mabuot ro andang nanay, nagdesider ro mga unga nga magsunod sa andang nanay.

Halin kato, si Adlaw eon lang nga isaea ro nagatao it kahayag kon adlaw, ag kon gabii nga madueom hay si Buean ag ro andang mga unga eon lang ro nagatao it kahayag sa kaeangitan.

Source: http://kapitbisig.com/philippines/tagalog-version-of-legends-mga-alamat-ang-alamat-ng-araw-at-gabi.132