Search This Blog

Tuesday, June 14, 2011

Si Malakas ag Si Maganda

Si Malakas ag Si Maganda
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
June 14, 2011

Kato anay, may eawod eang, ag eangit, ag hangin. Ro Diosa it Eawod ag ro Dios it Eangit hay magkaaway ag nag-ilinaway sa sueod it pilang siglo. Ginhaboy ku Dios it Eangit ro eawod it kidlat, ag daeagko nga mga dalipi, samtang ro Diosa it Eawod hay ginabanayo it humbak ag nagaalimpuyo nga hangin ro eangit.

Ro mapasinsiyuso nga Dios it Hangin hay ginaoy sa owa’t pahuway nga ilinaway. Nagpakuno-kuno imaw nga mabahoe ag gwapahon nga pispis ag gintabo ro Diosa it Eawod ag ro Dios it Eangit agod mag-amiguhay sandang daywa. Sa ulihi naglamano ro daywa sa tinaipan—kon siin ro eawod ag ro eangit hay nagatabu. Sa ulihi sanday hay nagmahaean. May maisot nga binhi nga tumubo, ag gintanum ra sa sangkamanami nga dalipi nga kato hay ginhaboy ku Dios it Eangit sa eawod. Sa binhi ngara nagtobo ro sangka botong.
Ro pispis nga nagdaea it kalinugan hay nagtugpo agod magpahuway sa sangka dalipi ag hakita ro gatubo nga botong. Sa anang kangawa, tinuka na ra ag nagtunga ro botong. May nagguwa nga sangka eaki ag sangka baye sa kadatunga it botong.

Ro eaki hay gintawag nga si Malakas ag ro baye hay gintawag nga si Maganda. Ag nagkapamilya sanda ag nagkaunga, ag nagkainapo. Ro mga henerasyon hay nag-eapnaag sa nilibong dalipi ag tinawag nga Pilipinas.

Source: http://www.filipinoplanet.com/filipino-legends.html
Retrieved: June 14, 2011