Search This Blog

Sunday, September 11, 2011

Pagdayaw Sa Banwang Lezo

PAGDAYAW SA BANWANG LEZO*
Music: Pedro Bustamante
Lyrics: Unknown
Edited by Melchor F. Cichon
September 11, 2011

Lezo banwa nga naeueot-an.
Kimo amon nga ginhaead,
Bug-os namon nga handumanan.
Kalipayang ginahangad.
Tungod ikaw amon pinili
Nga pugad ku among lahi.
Suno sa imo nga istorya
Sa tiempo pa it Espanya.
Hulyo sais ikaw natawo.
Nagsiparar sa Kalibo.
Nahimo ka nga munisipyo.
Sakop mo dose nga kabaryo.
Bantog ka sa imo nga kueon.
Sa daga ikaw hay manggaranon.
AKELCO nga kimo nahamtang.
Iwag ka't bug-os nga Akean.
Eanas nimo hay mahanayhay.
Tubas nimo mais ag paeay.
Gakabuhi kami't mahilway.
Puno kami it kalipay.
Tungod sa among tagiposuon.
Rong Dios rong hari namon.
Patron namon si San Isidro.
Mabuligon gid nga totoo.
Ag kon kami man hay gapyesta,
Tanan kami gasinadya.

*Posted by Agnes Marcos in Taga-Lezo Ka Gid Kon (facebook group)
September 11, 2011