Search This Blog

Friday, September 21, 2012

Aklan Bibliography, additionalBibliography
Supplied by John Barrios


Abello, Rocky. “Do Adlaw nga si Nanay Ginamulitan.” Bigkas Binalaybay: Kritisismo at Antolohiya.       Barrios, John. et. al. (Editors). Iloilo: Unibersidad ng Pilipinas Visayas, Sentro ng Wikang   Filipino. 2008. 

Alcedo, Patrick. “Sacred Camp: Transgendering Faith in a Philippine Festival.” Journal of  Southeast        Asian Studies, 38 (1). National University of Singapore. February 2007.

A.M.V. “Si Doctor Tumbokon Ro Aton nga Pili-on.” Ro Announcer, Abril 30, 1931. Bartlett         Collection, UP Diliman Library, Quezon City, Philippines.

Angor, Julien R. “Sustansya.” Patubas, An Anthopology of West Visayan     Poetry:1986-   1994. Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

Barrios, John E. “At the Bacolod Port.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-   1994.Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

______________.“On Reading Love Letters.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-    1994. Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_____________.“Si Lola sa Opining Dey.” Patubas, An Anthopology of West Visayan        Poetry:1986-1994. Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

______________“Halimbawa ni Van Gogh.” Patubas, An Anthopology of West Visayan     Poetry:1986-   1994. Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_____________. “Ro Diperensya sa Tunga ni Mona Lisa ag Maria Clara.” Patubas, An      Anthopology
of West Visayan Poetry:1986-1994.Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

______________.“Pagkaeaeaki: Body/Power in a Revolutionary Movement.” Proceedings of       the 8th Conference on the West Visayan History and Culture.Iloilo: Center for West Visayan Studies,   College of Arts and Sciences University of the Philippines in the Visayas. 1998.

_____________. “Reenchanting the Revolutionary Leaders.” Palayag,Proceedings of the 7th         Conference on West Visayan History and Culture. Iloilo: Center for West Visayan   Studies, College of Arts and Sciences University of the Philippines in the Visayas. 1999.

______________Calivo: The Founding of a Town. Kalibo: Kalibo Council for Culture and Arts.
March 2005.  Unpublished manuscript.

______________Engkant(aw)o ag iba pa nga matag-ud nga istorya. No place of pub: National    Commission for Culture and the Arts. 2005.

_____________“Bonifacio, del Castillo, Iban, Maraingan, Gallardo, at Felizardo: Paano ba
            Kinikilala ang mga Rebolusyonaryo,” papel na binasa sa  Social Science Day Forum, Ibajay          Social Hall, Aklan State Univ.,  Ibajay, Aklan. 2007.  
____________. “Akeanon Icons.” Taken from the National Commssion for Culture and the Arts’             Philippine Cultural Icons project. 2008.

_____________. “Sa amon nga hambae ag sa amon eang gid nga hambae: Ro pagsueat sa  akeanon          bilang pag-aku it teritoryo” Papel nga ginbasa sa Panay-based Creative Writers Conference sa             UP Visayas, siyudad Iloilo, May 9, 2008.

____________. “Bag-o ag Eksperimental nga Istorya: Bilokalisasyon it Lenguahe ag Kultura,” Papel       nga ginsueat para sa All-Visayas Centennial Creative Writing Workshop, UPV Tacloban,            Tacloban City, Leyte. November 30 - December 6, 2008.

______________“Isa ka Gatus Minus Isa ka Tuig nga Pagpamalandong.”Bigkas Binalaybay:Kritisismo    at Antolohiya. Iloilo: Unibersidad ng Pilipinas Visayas, Sentro ng        Wikang Filipino. 2008. 

_____________“Bugyawan.” Bigkas Binalaybay: Kritisismo at Antolohiya. Iloilo: Unibersidad     ng Pilipinas Visayas, Sentro ng Wikang Filipino. 2008. 

____________. “Mga salitang Hiligaynon Bilang mga Salitang Filipino: Ang pagsali ng mga salita            mula sa Kanlurang Bisayas sa Pambansang Korpus,” AMBAGAN-WIKA: Kumperensiya sa             Paglikom ng Salita Mula sa Iba’t ibang Wika sa Filipinas, UP Diliman, Quezon City, Marso 5-           6, 2009.

_____________. “Sa mga Pinusong ni Payo:  Ugnayan ng Panitikan, Kasaysayan at Kapaligiran”
Papel na binasa sa 21st Regional Conference on West Visayan History and Culture,
Guimaras Tourism and Information Center (GTIC)-Function Hall, Provincial Capitol Complex, San Miguel, Jordan, Guimaras, September 23-24, 2010.

____________. “Foregrounding Orality and Alternative Histories,” Far Eastern University  English         and Literature Journal, Vol. 4. 2010.

____________. “Ang Akeanon bilang Pilipino:  Konstraksyon ng Identidad sa mga tulang  Akeanon;       1568 – 1931,” di nalathalang papel. Oktubre 20, 2010.

_____________. “Pagtatanghal ng Panitikang Akeanon: Papel ng Vernakular sa Pag-akda ng        Pambansang Panitikan” Di nalathalang papel. Marso 2010.

_____________. “Pagtatanghal ng Akeanon: Mga Piling Salita mula sa dila ni Datu Bangka-aya”                         AMBAGAN-WIKA: Kumperensiya sa Paglikom ng Salita Mula sa Iba’t ibang Wika sa
Filipinas, UP Diliman, Quezon City, Septembre, 2011.

Barrios, John and de Juan, Alexander.  KINAANDAN: Aklanon Folklore (Riddles, Luwa, Tongue         Twisters, Games, Songs, Customs.” (Selected from Diksyunaryong Kultural ng Aklan.          Unpublished. A research grant under the National Commission for Culture and the Arts, 2009.)

Barrios, John and de Juan, Alexander. “BATIKAN: 125 Historical Aklanons.” (Selected from
Diksyunaryong Kultural ng Aklan. Unpublished. A research grant under the National Commission for Culture and the Arts, 2009.)

Barrios, John E., Cichon, Melchor F. and Ilio, Dominador I. The Katipunan in Aklan. Manila:        National Centennial Commission. 1997.

Brainard, Sherri and Jensen, Poul. “The functions of hay in Aklanon narrative discourse.” Studies in
Philippine Linguistics. Volume 8 Number 1. 1990.

Braulio, Eleonor P.  Akean-Filipino Leksikon. Aklan: Macar Enterprise. No year of Pub.

Campos, Felicisima T. “Ang Pinanggalingan ng mga Pulo ng Bisayas.” Mga Ginto sa Iloilo.
Iloilo City: Graphic Eye Press. 1990.

Candido, Pett R. “Haeakhak sa Disyerto.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-            1994.Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_____________. “Tears for Mang Gorio.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-
1994.   Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_____________. “The Expatriates and the Camels.” Patubas, An Anthopology of West Visayan     Poetry:1986-1994. Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

Cichon, Melchor F. “A Letter.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-     1994. Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_______________. “Angeline (Not Her Real Name),16,of UP Diliman,Quezon City.” Patubas,    An             Anthopology of West Visayan Poetry:1986-    1994.Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_______________. “Still.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-1994.Manila:   National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_______________. “Basura at Lapad.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-    1994.Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_______________. “Emergency Room.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986- 1994.Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_______________. “Ham-at Madueom ro Gabii, Inay?.” Patubas, An Anthopology of West           Visayan Poetry:1986-1994.Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_______________. “Nanay Soriang.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-      1994.Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_____________. “The Re-emergence of Aklanon Literature,” paper read during the 1st
Provincial Conference on History, Culture and Society.  Kalibo, Aklan. April 21, 2006. Makikita rin sa www.bueabodalc.blogspot.com .

_______________.“Ang Muling Paglitaw ng Literaturang Akeanon.”Bigkas Binalaybay:Kritisismo at      Antolohiya. Barrios, J. et. al. (mga editor) Iloilo: Unibersidad ng             Pilipinas Visayas, Sentro ng    Wikang Filipino. 2008. 

_______________. “Eva, Si Adan” Bigkas Binalaybay: Kritisismo at Antolohiya. Barrios, J. et. al.            (mga editor). Iloilo: Unibersidad ng Pilipinas Visayas, Sentro ng Wikang Filipino. 2008.

_______________. “Sa mga Nagkaeabali nga Silak.” Bigkas Binalaybay: Kritisismo at      Antolohiya.      Barrios, J. et. al. (mga editor). Iloilo: Unibersidad          ng Pilipinas Visayas, Sentro ng Wikang          Filipino. 2008.

_______________. “Si Ambong, Ati.” Bigkas Binalaybay: Kritisismo at     Antolohiya. Barrios, J. et. al.   (mga editor). Iloilo: Unibersidad ng Pilipinas Visayas, Sentro ng Wikang Filipino. 2008.

_______________. “Mga Kanta sa Akean.” (Lifted from Aklanon Literature site,
http://www.geocities.com.aklanonliterature, on March 6, 2007.) source to be determined.

_____________. “Ro Ginhalinan it Adlaw ag Gabii.” Salin sa Akenon. June 7, 2011. Source to
be determined.

_______________.“Ro Ginhalinan it Kalibutan.” Salin sa Akenon. June 9, 2011. Source to be
determined.

Constantino,Rommel A. “Ro Tawo sa Ibabaw it Bukid.” Patubas, An Anthopology of West Visayan
Poetry:1986-1994.Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

___________________. “Alas Tres.” Bigkas Binalaybay: Kritisismo at Antolohiya. Barrios, J. et. al.          (mga editor). Iloilo: Unibersidad ng Pilipinas Visayas, Sentro ng Wikang Filipino. 2008.

de Juan, Alexander C. “Ham-an si Humay, nga Sangka Ati, hay Maitom.” Patubas, An      Anthopology    of West Visayan Poetry:1986-1994.Manila: National Commission for Culture and the Arts.             1995.

_________________. “Kon do Pasahero hay Natag-ihi nga Indi eon Mapunggan. ” Patubas, An   Anthopology of West Visayan Poetry:1986-1994. Manila: National Commission for Culture and      the Arts. 1995.

_________________. “Bakit si Xela ay Nagdighay Pagkatapos Mag-inom ng Coke?”       Patubas, An             Anthopology of West Visayan Poetry:1986-1994. Manila: National Commission for Culture and     the Arts. 1995.

_________________. “The Tonque and the Pen versus the Spanish rule in Aklan.”             Palayag,Proceedings of the 7th Conference on West Visayan History and Culture.       Iloilo:Center for West Visayan Studies, College of Arts and Sciences University of the           Philippines in the Visayas. 1999.

_________________. “Ay, Ay, Ati Umang-Umang.” Bigkas Binalaybay:Kritisismo at        Antolohiya.      Iloilo: Unibersidad ng Pilipinas Visayas, Sentro ng Wikang Filipino. 2008.

Dela Cruzes. Mga Bilisad-on ni Tente Undoy . Rizal: Kalantiaw Publications. 1957.

Dela Cruz, Beato A. Contributions of the Aklan Mind to Philippine Literature. Manila:        Kalantiao         Press. 1958.
De la Cruz, Beato and Zorc, David Paul. A Study of the Aklanon Dialect. Vol. I Grammar. Kalibo,
Aklan. 1968.

Dela Cruz, Leopoldo A. Mga Sugilanon sa Aklan. No place of pub. No publisher. 1957.

___________________. “Legend of Aklan.” Sunday Times Magazine. March 19, 1961.

___________________.  Fables in Aklani. Rizal: Kalantiao Press. 1958.

___________________. I who am am: a DELACRUZ. Metro Manila: Press 16. 1991.


Dela Cruz, Roman A. Town of a Thousand. Kalibo: Macar Publishing House. 1993.

_________________. “Ano Gid Man.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-    1994.   Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_________________.  “Seminar.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-1994.   Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

De Mentrida, Alonso Fr. Arte de la Lengua Bisaya, Hiligayna Y Haraya de la Isla de Panay.
1894.  (elektronikong bersyon na naakses sa public domain ng internet)

__________________. Diccionario de la Lengua Bisaya, Hiligueina Y Haraya. 1841.

__________________. Vocavulario de lengua bisaya, hiligaina y haraya de la isla de panay y
Sugbu y para las demás islas. Primera parte. 1637.

Deriada, Leoncio P. (ed.) ani. Vol. VII,Number I. Manila: Cultural Center of the Philippines. 1993.

_______________. “Pag-iinhinyero ng Literatura sa Kanlurang Visayas,” salin ni Lawrence
Bernabe.  Bigkas Binalaybay: Kritisismo at Antolohiya. Barrios, J. et. al. (mga editor). Iloilo: UPV Sentro ng Wikang Filipino at Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. 2008. (Unang lumabas sa UP Forum sa orihinal na pamagat na “Literature Engineering in West Visayas;”  nalathala rin sa sa Kritika-kultura ng Ateneo de Manila Univeristy.)

Fernando,  Nading. “MAISTAN EANG NGA KAEUOY” (KAHIT KUNTING AWA LANG”)
Banhaw, Noviembre 23, 1929. Nasa Bartlett Collection, UP Diliman Library, Quezon City. Philippines.

Hilario, Celedonia R. “Moises Ilicito: Gen. Del Castillo's Nemesis” Palayag, CWVS Monograph Series    Vol. 1 No. 1 Dec. 2000. Iloilo: Center for West Visayan Studies, College of Arts and Sciences   University of the Philippines in the Visayas. 2000.

Ilio, Dominador I. Collected Poems. No place of pub. No publisher. 1989.

______________. Madia-as.Quezon City: No publisher. 1994.

______________. “Vagaries of a Wild River.” Proceedings of the 8th Conference    on the West      Visayan History and Culture. Iloilo: Center for West Visayan Studies, College of Arts and   Sciences University of the Philippines in the Visayas. 1998.

Inventado, Ronie A. “Kada Gabii.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-1994.             Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

Loarca, Miguel de. “Relacion de las yslas Filipinas.” Vol. V. The Philippine Islans, 1493-1898.
Edited by Emma H. Blair and James A. Robertson. 55 vols. Cleveland: A. H. Clark, 1903-1909.

Manyas, Jose T. “Sa Adlaw Nga Kinamatyan Nay Doctor Jose Rizal.” Tula na nasa Ika XXVI
nga Kaadlawan ku XIX Martires. Souvenir program.  Kalibo, Aklan. Marzo 21-23, 1923. Nasa Bartlett Collection, UP Diliman Library, Quezon City. Philippines.

Mariano, Ananias. “HAEAD SA TINUBUANG BANWA” Banhaw. Noviembre 23, 1929. p. 5.
Nasa Bartlett Collection, UP Diliman Library, Quezon City. Philippines.

Marte, Nick. “The White Bell of Jemino.” Philippine Herald Magazine. March 18, 1961.

Meren, Nady M.  “Kinamang.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-     1994.   Manila:             National Commission for Culture and the Arts. 1995.

Mijares, June. “Karira Ni Pinoy.” Bigkas Binalaybay: Kritisismo at  Antolohiya. Barrios, J. et. al.   (mga editor). Iloilo: Unibersidad ng Pilipinas Visayas, Sentro ng Wikang Filipino. 2008.

Monteclaro, Pedro A. Brief on the Maragtas. Iloilo: El Tiempo Press. 1907.

Natrapas, G.  “Katungdanan ku sangka Ungang Bayi.” Banhaw, Diciembre 21, 1929. Nasa Bartlett                     Collection, UP Diliman Library, Quezon City. Philippines.

Ño-casa D. (isang pseudonym), “RO BARYO NGA BAGAKAY” Ro Announcer, April 30, 1931. Nasa Bartlett Collection, UP Diliman Library, Quezon City. Philippines.

Peniano, Arcenio.  “A Simple Biographical Account on Don Ananias Mariano (1861-1937).” Pamphlet.    January 22, 1982.

Redentor, Rizalino M.  “Haead Kay  Maming I--Yarna (Reyna) sa baryo’t Badyangan.” 
            Ro Announcer, April 30, 1931. Nasa Bartlett Collection, UP Diliman Library, Quezon City.           Philippines.

Ricafuente, Joeffrey L.  “Bakug.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-            1994.Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

Robertson, James A. Social Structure of, and Ideas of Law among, early Philippine Peoples; and a            Recently Discovered Prehistoric Criminal Code of the Philippine Islands.

Roselo, Am I. “Ro Balatyagon ni Berto.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986- 1994. Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

___________. “Sa Pagpanaw it Superbisor.” Patubas, An Anthopology of West Visayan      Poetry:1986-   1994. Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

Tabernilla,Monalisa T. “Biyahe.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-1994. Manila:     National Commission for Culture and the Arts. 1995.

_________________. “Mangingisda.” Patubas, An Anthopology of West Visayan Poetry:1986-     1994.   Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

________________. “Man to Woman.” Patubas, An Anthopology of West Visayan  Poetry:1986-  1994. Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

Tabernilla, Piologo P. “Tina's Trenches- The Last Defiance.” Proceedings of the 8th Conference       on the West Visayan History and Culture. Iloilo: Center for West Visayan Studies, College of Arts and             Sciences University of the Philippines in the Visayas. 1998.

Tamayo, Arwena. “Hotel Ati-Atihan, 1986: Pangaywang Pagbisita.” Patubas, An Anthopology      of West             Visayan Poetry:1986-1994. Manila: National Commission for Culture and the        Arts. 1995.

Tiongson, Nicanor G. (ed.) “Aklanon.” CCP Encyclopedia of Phil. Art. Vol. I. Manila: Cultural      Center             of the Philippines. 1994.

Tolentino, Antonio  F. “Amat-Amat.” Bigkas Binalaybay: Kritisismo at Antolohiya. Barrios, J. et. al.         (mga editor).  Iloilo: Unibersidad ng Pilipinas Visayas, Sentro ng Wikang Filipino. 2008.

________________. “Paggahit it Kaimueon.” Bigkas Binalaybay: Kritisismo at      Antolohiya. Barrios, J.             et. al.        (mga editor). Iloilo: Unibersidad ng Pilipinas Visayas, Sentro ng Wikang Filipino. 2008.

Tordecillas, Pedro. “Ro Tinalikdan.” Banhaw. Diciembre 21, 1929. Nasa Bartlett Collection, UP
Diliman Library, Quezon City. Philippines.

Tupas, Topsie Ruanni F. “Pangutana ni James sa Kaugalingon.” Patubas, An Anthopology of          West     Visayan Poetry:1986-   1994. Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

___________________. “Ro Jawili ag Akeanon.” Patubas, An Anthopology of West Visayan         Poetry:1986-            1994. Manila: National Commission for Culture and the Arts. 1995.

Tutay, Filemon V. Distinguished Personalities of Aklan. No publisher. 1979.

Zorc, David Paul et. al. A Study of the Aklanon Dialect: Dictionary of Root Words and Derivations.
            Vol. 2.  Washington DC: US Peace Corps. 1969.