Search This Blog

Saturday, October 14, 2006

Poems in Translation by Melchor F. Cichon

The following are my translations of some non-Aklanon poems.


Banwang Haeangdon
Ni
Jose Palma
November 11, 2003


Banwang haeangdon
Onga’t Adlaw nga Oriente.
Sa imong dughan
Ro kaeayo gadabdab.

Banwa it gugma
Duyan it baganihan.
Ro mga sumaeakay
Indi makaeapak.

Sa asul nga eangit, sa agahon
Sa bukid, sa eawod
Ring binaeaybay gasiga,
Sa mahae nga kahilwayan.

Ro kasiga king bandera
Gatao’t pwersa sa kadaeag-an.
Maski hin-uno ring bituon, ring adlaw
Owa’t pagkapaeong.

Eugta’t kalipayan, eugta it pagmahae
Sa imong sabak himaya ro pangabuhi.
Gloria para kamon nga maghaead it dugo
Kon kimo may magsipaea.

***
Napueo Nga Yungib Sa Eawigan

Ni
Teo S. Baylen

May paandam ro adlaw sa anang pagtunod
Busa nagdabdab ro kilid it bukid.

Ro kadamueon it gae-om nga indi mabugto
Hay paris it eawod nga ra baeod hay dugo!

Sa aton ngara nga kalibutan
Ag sa mga karnero nga sa kaeanasan gawarang.

Bangud nga gina-eabugay igto
It alimpuyo nga owa’t Dios!

Paris it nagabaga nga karit ro taeom it kidlat
Ag tanan nga gina-agyan hay ginapanapas.

Kon dumaeogdog, ginabayo
It mabug-at nga hae-o ro dughan it kalibutan.

Peru naglinong, ro tiyo nga karnero
May Napueong Eawigan sa Sinai, nga berde

Sa turil ngato hay may Napueong Yungib
Ro kalinong igto hay owa’t makaeompag.

Ag imaw rato ro katapusan nga kuta ag kabahuean
Rayang alimpuyo igto mapudpud.

***
Pagtuo
Anonymous

Mahipos ro abong tawo.
Makaron abong daean
Nga ginabaha’t dugo.
Eapoy ro abong bueak.

Ro atong kabuhi dinuaw
Ku dueom it gabi-i.
Busa, sigurado kita
Nga sa pilang adlaw
Gatikang kitang gatanga
Sa mga karsada.

Sa kaiping it eab-as nga bueak
Nga nagabuskad,
Usuyon naton
Ratong mga eapoy
Ag ihamyang
Sa atong mga dughan.

***

Kon Ro Tawo Hay Natawo Man Lang Nga Mangin Tawo
Ni
Emelita Perez Baes

Kon ro tawo natawo manlang
Nga mangin tawo…

Gusto ko nga mangin agila
Nga naga-eupad-eupad sa kaeangitan.

O sangka rosas
Nga mahaead sa altar.

O mangin mangga nga bugana’t dahon
Ag eutong bunga.

O anwang nga sa tunga’t kaeanasan
Nga may mabueawanon nga paeay.

Bangud kon ako agila, mangga, o kon anwang
Mahimo nga rang kabuhi hay mapus-eanon.
Gatao ra’t kalipay. Gatao’t pag-eaom!
Paris ku Eaki nga natawo
Agod pabaskugon ro pageaom it tawo sa Ginuo.


***
Luneta
Ni
Bienvenido A. Ramos

Ginahagupit it baeod
Ro pader
Sa baybay
Nga ginhimo’t oras.

O, ano gadaeum ro eawod
Ro manog-eangoy naeunod.
O, ano galinong ro baybay
Nga owa’t dueonan.

Ro monumento gapuntariya
Sa indi maabot nga kaeangitan;
Ro baganihan hay mataeaw
Sa manabaw nga baybay.

Ro mga lumbay
Hay gingumok it mga siki,
Nagakarira nga bangka
It pagmahae ag kaakig.

Kon ro sambilog hay mangin daywa,
Ro daywa hay mangin sambilog.
Ro pader hay gumok eon,
Ro mga halimunon, eaya eon.

***
Eansang Ka Sa Kabaong Ko
Ni
Teo S. Baylen

Euto ka nga bunga sa maduga nga kahoy.

Bueawanon ka nga tasa sa paead kang alima.
Nga may gaawas nga dugos sa kabuhi ko.

Apang nag-ilig ka nga owa’t lisensya
Sa matam-is nga busay nga imong gintawohan
Ag naghaeugay sa eutay sa bukid.

Makaron, sa tagipuso-on ko, ikaw hay siyaw;
Sa ueo ko, gumon nga hilo;
Sa dahi ko, kulinot; sa ginhawa, buko
Ag mataliwis nga eansang sa kabaong ko.

Binugto mo ro eubid kon siin ako makapyot
Ag ginbutang rang ginahamdum nga pangabuhi sa pagsubok.
(Gaampo ako, Manog-binaeaybay it Bulakan!)

Huo, akon ka dapat nga ginhurma samtang manghod ka pa
Bangud pasakitan ko man lang rang eawas.
Makaron…sa atubang ko hay huwes, ro sosyudad.

***
Mahae
Ni
Teo T. Antonio

Matuod nga ro uyahon ku kada pagmahae
Owa ga-abot nga pinungpong nga mahumot nga rosas.

Raya hay daeang masiit, matunukon
May pini-ino ag pag-eaom nga maninahan.

Peru kon maanad eon s magpupu it kasakit
Mabueak ra it sanglibong pag-aeom.

Ayaw paghuyapa ro mga euhang eumopok
Kon ginasiad it sanglibong pagsamit.

Samiti nga tipunon ro euhang nahueog
Ag himuong sangka basong kapag-onan ag kaisog.

Kon atubangon mo man ro bugso it bagyo,
Mahae, bukon ka’t tagipusuon nga madaling magumok.


***

Nadumduman Ko Tag Ikaw Hay Kato Pa
Ni
Pedro Neruda

Nadumduman ko ikaw paris ku nagtaliwan nga autumn
Ikaw ro berdeng beret ag mahipos nga tagipuso-on
Gatiner sa mata mo ro dabdab it kadudueman
Ag nahueog sa tubi king kaeag ro mga dahon.

Gabueabod rang mga butkon paris ku baeagon
Ring boses nga mahinay ag matawhay hay ginahakos it mga dahon
Dap-ong it pagkangawa kon siin rang kauhaw
Ro matam-is nga asul nga water lily nagabalighot sa kaeag ko.

Nabatyagan ko nga ring mata nagawarang ag ro autumn hay maeayo pa.
Abuhon nga beret, limog it pispis, tagipuso-on nga paris it baeay
Kun siin rang madaeum nga kahidlaw nagsaylo
Ag rang mga haru nahueog, nagahiyumhiyum nga ingku baga

Kaeangitan sa barko. Kaeanasan sa bukid.
Ring handumanan hay himo’t kahayag, it aso, it malinong nga tangke!
Eampas sa imong mata, eampas pa, ro mga kagab-ihon gakaeayo
Maea nga dahon it autumn sa kaeag mo gatiyog.

***
Kanta

Ni

Christina Rosetti

Kon patay eon ako, Mahae ko,
Indi mo ako pagkantahi’t masubo,
Indi ka magtanum it rosas sa ueonan ko,
O mahandungon nga cypress:
Pabay-i ro berde nga halimunon sa ibabaw ko
Nga maasaw-asawan ag matun-ugan;
Ag kon maeaya ka, panumdumon mo;
Ag kon maeaya ka, lipati.

Indi ko makit-an ro handong,
Indi ko mabatyagan ro uean;
Indo ko mabatian ro nightingale.
Sige kanta, kuno may nagaeaea:
Ag manamgo hasta sa katueondan
Nga owa’t pagbutlak ag owa’t pagtunod.
Basi madumduman ko,
Basi malipatan ko.
---
December 4, 2003.


Pagrebelde Ni Aida

Ni

Miguel C. Arguelles

Sangka masilak nga agahon
Nagrebelde si Aida
(Buko’t AIDS ro hayu nana);
Ginhukas na ro anang bra
Ag ginhaboy sa karsada.

“Maagto ako sa Merika,” hambae nana.
“Ag rang seks hay islan,
Maski magbayad pa ako’t mahae
Sa mahusay nga espesyalista.

Sa pagkababaye sum-od-eon ako
Permi ako nga agrabyado.
Gusto ko nga mangin eake eon man
Agod indi ako permi nga gina-ibabawan.”

Tagnagrebelde si Aida
Gulpi nga nagdueom.
Nagtangis ro eangit.
---
December 8, 2003