Search This Blog

Saturday, April 14, 2007

A Poem by Rommel J. Constantino

ROMMEL J. CONSTANTINO


KALATSUTSI


Si Liling

nagtanom it kalatsutsi

sa likod it sementeryo.

may pageaom nga sa pagtaas it puno

sa adlaw it pag-abot ni Arnolfo

maiselebrar nanda ro andang paghigugma

kaibahan ku mga puti nga bueak.

Sa pagpanaw it mga inadlaw

ag ro eawa-eawa nagkueueapot

sa pader it sementeryo

nag-abot si Arnolfo.

Ugaling,

ro mga dahon it kalatsutsi

sa tigang nga eugta eon nakahamyang

ag ro hapeos it maeamig nga hangin

may daea nga humot it anang bueak

halin sa patyo.

Alas Tres

Pinatay mo ako it alas tres

Ro maging una kong hibayag
Ro maging una kong pageangoy sa dagat
Ro maging una kong paghumot it bueak,
Hambae mo di mo pagtungkaron
Kung ham-an bumaeay kakon ro akig
Kung ham-an bungoe ako sa pag-ibig
Kung ham-an may hadlok ako sa owa it diyos
Hambae mo di mo pag-isipon
Kung may akon pa nga paghigugma sa dughan
Kung may akon pa nga pagapangamuyuon
Kung may akon pa nga pagahambaeon.
Hambae mo di ka maging bugaeon
Kung ako magasaka sa eangit
Kung ako maging bugaeon nga kaeag
Kung ako maging pareho it mga bueak.
Hambae mo di ka maghipos
Hasta di ko mapinta ro hibayag
Hasta di ako makaeangoy sa dagat
Hasta ako magabalik sa eugta nga parang bueak.

Pinatay mo ako dayang alas tres.

Pero nabuhi ro pag-ibig nga nagabitbit kakon
Sa anang tiyan nga maging baeay anay nakon
Hasta mabatian ku eangit ro akong haeakhak
Hasta makaeunip sa pusod it dagat
Hasta ro mga bueak magasaot para kakon.

Alas tres eon 'tay.

Ginabaton ko eon ro manabaw nga pagtungkad mo kakon
Naisip ko nga tanan nagaumpisa sa rason (manipis ugaling)
Bugae ko gihapon ikaw, eabi na gid si nanay
Dahil paghigugma ro nagakupkop kakon.

Hipos eon 'tay
Nagahueat eon ro pagsaot naton kaibahan ku mga bueak.