Search This Blog

Saturday, April 14, 2007

Poems of Alexander C. de Juan

ALEXANDER C. DE JUAN


RO MGA KITIKITI SA BENDITADO NGA TUBI


Padayon do pagsautsaot

It mga kitikiti sa benditado nga tubi

Sa sueod it simbahan,

Nga nagtunga

Sa pagsawsaw it mga tawo

Ku andang mga tudlo

Nga mahigko.

Padayon do pagsawsaw

It mga tawo ku andang mga tudlo

Nga mahigko

Sa benditado nga tubi,

Nga nanging mahigko

Hasta ro benditado nga tubi

Hay naastan.

Naduea ro benditado nga tubi,

Naduea man do mga kiti-kiti.


***

BULADOR


May sangka bulador nga nagaeupad sa kahanginan

Nagasaot kontra sa hangin.

Ro hangin hay naghuyop it mabaskog,

Ag do bulador hay naapok.

Nagpaapok do bulador

Ag pumoeupot sa kurdon it kuryente it poste.

Ginmutlugan it adlaw.

Ginpil-an it uean.

Samtang do hangin

Nagapueopanihoe.


BAKIT SI XELA AY NAGDIGHAY PAGKATAPOS MAG-INOM NG COKE?


Kanila lang

Puno ng pawis ang tansan

na nagyakap sa bibig ng Coke.

Naghalakhak ang tansan

na gin-aywanan ang bibig ng Coke.

Nagtambad ang kalawang

sa ilalim ng bibig ng Coke.

Gin-inom ni Xela ang Coke.

Si Xela ay nagdighay

pagkatapos mag-inom ng Coke

dahil gusto ng tansan na maulit

ang tunog ng kanyang halaklak

sa paglaho

ng kalawang

sa ilalim ng bibig ng Coke.

***

HAM-AN SI HUMAY, NGA SANGKA ATI, HAY MAITOM


Sa paeaabuton nga Ati-ati

hay magadam-os it buling

do mga turista ag mga bukon it Ati

(kon siin manging kaibahan ni Humay sanda

sa pagsaot sa karsada

ag pagsininggit it "Hala Bira!"

ag indi

masiguro

kon do bitbit nga Caltex nga sueodlan

hay mapuno it ginapangayo nga humay

bag-o mag-Ati-ati.