Search This Blog

Saturday, April 14, 2007

Poems by Arwena Tamayo


ARWENA TAMAYO


HAEAD KAY ARSENIA


Gindaehan ta ikaw it mga bueak

Nga may kasiga ku adlaw

Ag kainit ku mga hiyom-hiyom

Agud taw-an it kasadya

Ro imong mga mata

Nga nagakasubo.

Mga violeta nga nagakiay-kiay

Sa huyop ku hangin

Pageaom ku mga daeanon

Nga owa maagyi!...

Ag mga rosas, singpuea ku dugo

Apang madali maeaay.

Ah, sayud ako kon paalin

Do mapisang it sanglibong parte

Ag do magbatyag it hapdi

Ku mga napirdi...

###

RO MANGINGISDA SA PUNTA VILLA

Sa kadaeuman ku kagab-ihon

Nga haeos tunlon ka eon

Ku matugnaw nga tubi

It madaeag nga suba,

Ginasaeum mo ro kaidadaeman

Agud mag-usoy it isda

Nga nagakasipot eon.

Mauli ka baea makarong gabii

Nga owa gid it dakup

Sa nagahueat mo nga asawa

Ag ginagutom nga mga onga?

Makit-an ko ro kasubo ag kapait

Sa imong mga mata, sa kasilaw

Ku mga iwag

Ku mabongga nga swimming pool

It Punta Villa.

Kaabu ro pagkaon namon riya

Samtang ginabinag-binag

Ro imong kaimueon ag

Naduea eon nga pagea-um

Sa de-aircon nga mga hueot

Ag "state of the art" nga mga biswal.

Sa imong hilway, mainit ag maeum-ok

Nga mga eugban, samtang ginaduyan

It isaeang ka kanta nga

Pang Paskwa.

Source: SanAg 2, the Literary Journal of the Fray Luis de Leon Creative Writing Desk, University of the San Agustin, Iloilo City, November 2002, p.30. Editor: John Iremil E. Teodoro.