Search This Blog

Saturday, April 14, 2007

Poem by Topsie Ruanni F. Tupas

Topsie Ruanni F. Tupas

Kon nano ro rason
indi ko masayran

ham-an si Mommy
sa tindahan eamang

Nagabakae it tinuea
nga gusto ni Daddy

tangkong o daehug
kamote o gabi

Si Nay Purit ag
si Nay Pasit

suki si Mommy
sa utang ag pansit

si Nang Pilia ag
Nang Diding

andang singgit
ugat-eanting.

adlaw-adlaw
makara si Mommy

adlaw-adlaw
makara si Daddy

eawas ni Mommy
pirme may sakit

alima ni daddy
gapeang-init.