Search This Blog

Saturday, April 14, 2007

Poems by Am I. Roselo


AM I. ROSELO


RO BAEATYAGON NI BERTO


Kon ako pasugtan,

Umpisa sa presidente

Paubos sa mga gabaid

Ku paea ag tsok

Sa eskuylahan,

Hay obrahon kong libro.

Ginabuytan

Ginabukad

Ginatueok

Ginapueawan

Agud kon kupas

Do mga letra

Sa kada panig

Pagatinaon it itom

Ku akong dap-ong.

***

SA PAGPANAW IT SUPERBISOR

Ginasipit

it waeang ilukon

ku superbisor

do sangka supot

samtang ginatuhil-tuhil

ku anang totpik

sa tuong alima

ro hanangit

nga prayd tsiken ag litson

sa anang mga ngipon.

Ag nagatumbo-tumbo

sa anang buy-on

do mga garland

samtang imaw gatango-tango

sa among nagangirit nga prinsipal

Ag sa mga maistrang gatanga-tanga.

"Sir,

ayaw eang himadla

sa pagbalik iya."

***

RO SUEOGIRON


Kon umuean sa kagab-ihon

Ag sumilak pagkaagahon

Makita mo ro mga bituon

Gasidlak sa imong mga tanom.