Search This Blog

Saturday, April 14, 2007

Poems by Edna L. Faral

Edna L. Faral

1.
Humbak

ikaw
ro humbak
nga nagtikeod kakon

( I wrote this for Melchor F. Cichon as my mentor )

2.
Busoe

Sa 'sang busoe nga gintanum
Ro kalibutan gahandum

3.
Makusog Nga Hilamon

hilamon sa kurae
indi pagdutlan
maski talibong

4.

Dahon

dahon-
madahang nahueog
pagtugpa sa sanga it pispis

5.

Eangit

bukas
ro eangit
sa gustong magsueod

6.

Rosas Nga Buskad

rosas nga buskad
daea mo-
sakit ko naduea

7.

Rosas

ginpahipos
it rosas
ang bibig

8.

Anwang Ni Tata_Goloy

pagtunod it adlaw-
anwang ni Tata_Goloy
gapahuway sa eunang

9.

Gahapay Nga Mailbox

may sueat pa baea
nga maabot
sa gahapay nga mailbox?

10.

Paalin?

Batan-
paalin ka
peke si Kalantiaw?

11.

Sueat

sueat
halin kimo
ginatago sa dughan

12.

Inanod

inanod it
mabaskog nga humbak
ro atong handumanan

13.

Ikaw ag Ako

hoo-
ikaw ag ako
sa tulay nga butong gaeatay
(I also write this for Melchor Cichon for the never ending help you had given me.)

14.

Saeamat, Internet

maeayo sa kasimanwa
dughan puno it kahidlaw
saeamat, internet
ro pamatyag naumpawan

15.

Damgo

Switzerland ro eugta
nga damgo kong adtunan
ugaling iya ako hamutang
sa big apple ni Uncle Sam