Search This Blog

Saturday, April 14, 2007

Poems by John Barrios

JOHN BARRIOS


LAPIDA


dikara ga hamyang

ro eawas it sangka pinalangga.

madali eang

ro mabuhay nga nagtaliwan,

owa eang inabuti

it pilang buean

ro pilang dag-on

nga pagkinitkit

it mga ueod

sa anang unod,

hueoyapong toe-an

eon lang do nabilin

sa libot it gakusmaod

nanang ngagngag.

indi magbuhay,

bag-ong lapida eon man

do mahuman

nga kaparehas sa ana

nga madali eang bayluhan.

***

BETAMAX SA SIMBAHAN

do misa hay istorya.

ginbayaw it pari

ro anang tuong alima

para pagatapuson

do misa

gin-alsa man it eaki

ro anang tuong alima nga may baril

para pagatapuson

do anang kontra.

ginpanaog it pari

ro anang tuong alima

ginpanaog man it eaki

ro anang tuong alima.

tapos eon do misa.

patay eon man do ana't eaki nga kontra.

***

DAMGO NI PERICLES

Demokrasya ro gumuba

Sa baeay ni Solon.

Sa damgo ni Pericles

rong masa hay eonang

Nga nagakaeapyot sa haligi

It Parthenon.

Ag iya ako sa kalye makaron!

Nagabitbit it plakard nga may sueat:

PANABAON DO PRESYO IT GASOLINA!

***

RO EKSENA HAY SANGKA TRIYANGGULO

Sa kaibabawan hay sangka baye

Nagapainu-ino samtang ginapalibot-libot

Nana ro ginabuytan nga yabi't awto.

Sa kadapihak

Hay ro mga nagahusga.

Ro sekretarya nga nagapatik

It daan nga teklado it makinilya

Hay ro abugadong eumos

Sa pabalikbalik nga kanta.

Ag ako,

Nga nagapinilit it pagsukat

Ku eapad ku rayang triyanggulo

Hay kilaea sa tawag nga scalene.

***

THE MOSQUITO

It was the day

the governor came to this town.

His speech echoed

the man's voice

mumbling

in tattered clothes

sitting like Buddha on a wooden scooter.

The applause was deafening, no

one heard the tinkling of coins

in the subject's tin

can. He bowed

and said "Thank you"

to end his speech.

The people left

smiling.

That night,

the governor dreamed:

He saw the man rowing his hands,

sailing his scooter on pebbled waves

as he kept on saying "nong. 'mos nong."

He ran, fled but

the voice went on chasing him.

By the thirteenth time, a mosquito

bit his face.

A snap of his right hand

caught the mosquito flat,

drenched with its own blood

outside his palm's

prison bars.

He woke up.

The next day,

not a word was heard

from the man who sits like Buddha

on a wooden scooter.

***

SI LOLA SA OPINING DAY

nang magbukas ang bagong sinehan

sa banwa ng Kalibo maraming tao

ang naglantaw: bata, estudyante,

nanay, tatay at isang lolang naninigaw

sa loob ng sinehan

dahil hindi makit-an si Ritsard

na nakipagbarilan

sa kanyang mga kontra

hindi lang siya umiimik

kung ang lumalabas na ay

si Gritsin na nakabating sot

sinasamahan naman ng kababaihan

ang katahimikan ay abala sa paninipol

habang gumagapang ang kamay

sa ilalim ng pantalon

gumagapang din ang kamay ni Lola

para mahigpit na hawakan

ang bote ng sopdrink niya

***

ON READING LOVE LETTERS

(FOR R. REYES)

One

has to be sharp

so as not

to be deceived

by the flowers

that perfume

the branching words

on the seemingly

eternal piece

of space.

One

must never dance

to the tune

of clinging music

it makes

--or

it will strangle

the heart's

neck.

Ah,

one

must have

a sharp knife

to cut

the selfish limbs

love letters

send.