Search This Blog

Saturday, April 14, 2007

Poems by Julien R. Angor

JULIEN R. ANGOR


MANOK

Indi haeos hikatueog

sa pagpainu-ino ag

bag-o sumip-eak do adlaw

hay bugtaw eon.

Maeupad...

pagdatae sa eugta,

indi eon makapangliaw-liaw

nakasentro ro painu-ino

sa bagay nga pagahimuon.

Kada eak-ang, kahig

owa't pahuway nga pagkinah-kah

sa pag-usoy ku nakakalhit

nga paeay.

Anay kon una eon imaw

nagatungtong sa kaabu-abo

nga paeay sa daeaag,

nagainukay man gihapon.

Ano baea ro anang ginausoy?


***

SUSTANSIYA


Manamit ro manik

Kon pinirito, binakoe ag adobo

Mayad-ayad man do baboy

Kon litson, minudo ag barbikyu.

Mas malasa ro baka

Kon do pageaha

Hay bipstik, kalderita ag bakarita.

Pero si Nanay naghambae

"Toto, magkaon ka it tinuea

Agud ikaw hay magtambok

Ag maghayag ing mata."

Manamit